Call Center
02-003-8248, 061-760-0222
kmcsteel photokmcsteel photokmcsteel photokmcsteel photo

About us

บริษัทของเราก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ตระหนักถึงการผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพและบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีทีมช่างและวิศวกรที่มีความชำนาญและประสบการณ์สูง คอยให้คำปรึกษา พร้อมที่จะบริการผลิตสินค้าที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าที่ต้องการชิ้นงานที่มีความละเอียดและแม่นยำ เราจึงเลือกใช้เครื่องจักร CNC ที่ทันสมัยและใช้วัตถุดิบที่มี คุณภาพ ชิ้นงานของเราจึงเป็นสินค้าที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เราจะยึดถือ คุณภาพเป็นหนึ่ง บริการไว้ก่อน เป็นนโยบายของบริษัท และจะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการหลากหลายของลูกค้า เป็นที่ตั้งอย่างสูงสุด

Loading...