Call Center
02-003-8248, 061-760-0222
kmcsteel photokmcsteel photokmcsteel photokmcsteel photo

ตะแกรงปั๊มเจาะรู

 

   ตะแกรงปั๊มรู เกิดจากการนำแผ่นโลหะมาปั๊มเจาะรูตามลวดลายเฉพาะ เช่น รูกลม รูสี่เหลี่ยม สามารถกำหนดขนาดของรู ระยะห่างระหว่างรู และมุมของแนวปั๊มเจาะรูได้ เช่น ตะแกรงคัดข้าวหรือตะแกรงขัดสีเมล็ดข้าวทำเป็นแผ่นหรือท่อระบายความร้อนอุปกรณ์ตกแต่งภายใน ออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ ฉากหรือผนังกั้นห้องชั้นวางของหรือตะแกรงหุ้มสายพาน รั้วกำแพงบ้าน เป็นต้นเหมาะกับบ้านทันสมัยใหม่

     บริษัทเรามีเครื่องจักรปั๊มที่ทันสมัยและมีบุคลากรที่ชำนาญกับงานที่ทำจึงมีชิ้นงานที่มีความละเอียดและแม่นยำสามารถทำตาบแบบที่ลูกค้าต้องการ

            

ดาวน์โหลด แคตตาล็อก

Unknow
Unknow
Unknow
Unknow
หน้า 1 จาก 1 1
Loading...